Your address will show here +12 34 56 78

دوره های آموزشی برای مدیران میانی

لیست دوره ها

سرفصل ها

آشنایی با مدیریت استراتژیک برای مدیران ارشد و میانی

آشنایی با پنج گام مدیریت استراتژیک در لایه ­های اجرایی

تحلیل نیازمندی­های استراتژیک در بخش­های مختلف سازمان

مدل­سازی استراتژی­های اجرایی

استراتژی های تجاری

 • Text Hover

بازاریابی استراتژیک و برندسازی

 • Text Hover

سرفصل ها

آشنایی با بازاریابی و بازارسازی

آمیخته ­های بازاریابی از 4P تا 15P

برنامه­ ریزی استراتژیک و هدف­گذاری بازاریابی

بازاریابی دیجیتال

برندینگ

سرفصل ها

معرفی چرخه حیات محصول و پروژه

حوزه ­های دانشی 10 گانه مدیریت پروژه

گروه فرآیندی آغازین

گروه فرآیندی طرح­ریزی

گروه فرآیندی اجرایی

گروه فرآیندی نظارت و کنترل

گروه فرآیندی اختتامی

کارگاه پیاده سازی فرآیندها بر روی یک پروژه واقعی

دانش مدیریت پروژه

 • Text Hover

مدیریت پروژه چابک Agile و Scrum

 • Text Hover

سرفصل ها

مدیریت پروژه چابک

آشنایی با مفهوم اجایل

ابزارهای کلیدی چابک

مهارت­های کلیدی چابک

چارچوب اسکرام

سرفصل ها

ارکان ارتباط

عوامل بازدارنده و تسهیل کننده رابطه موفق و موثر

شناخت مدل­های رفتاری در ارتباطات

مدیریت استرس و تعارض در روابط موفق و موثر

مهارت هدایت Coaching

مهارت‌های ارتباطی

 • Text Hover

مدیریت مالی ویژه مدیران غیر مالی

 • Text Hover

سرفصل ها

تعریف و مفاهیم اولیه مالی

آشنایی با دفاتر

آشنایی با صورت­های مالی

تجزیه و تحلیل صورت­های مالی

آشنایی با مفاهیم بهای تمام شده

آشنایی با بودجه بندی

سرفصل ها

سیستم مدیریت تداوم کسب و کار

شناخت عوامل اختلال در تداوم کسب و کار

ارزیابی ریسک اختلال و اقدامات کنترلی ریسک

تحلیل عملکرد واکنش در شرایط اضطراری اختلال

اثربخشی عملکرد تداوم کسب و کار

تداوم کسب و کار BCMS

 • Text Hover

مدیریت منابع انسانی مقدماتی

 • Text Hover

سرفصل ها

استراتژی منابع انسانی

جذب، گزینش و استخدام

نگهداشت و حفظ منابع انسانی

شرح وظایف، مسئولیت و اختیارات

مسیر شغلی و توانمندسازی بر اساس مهارت

سرفصل ها

استراتژی منابع انسانی

جذب، گزینش و استخدام

نگهداشت و حفظ منابع انسانی

شرح وظایف، مسئولیت و اختیارات

مسیر شغلی و توانمندسازی بر اساس مهارت

فرهنگ سازمانی

مشارکت و پیشنهادات

ارزیابی عملکرد

انگیزش

ترک سازمان

مدیریت منابع انسانی جامع

 • Text Hover

توانمندسازی و آموزش مبتنی بر مهارت

 • Text Hover

سرفصل ها

آشنایی با سیستم آموزش

ارتباط اهداف سازمانی و اهداف آموزش

تحلیل صلاحیت و شایستگی مشاغل

نیازسنجی و برنامه ­ریزی آموزشی

پشتیبانی قبل، حین و پس از آموزش

اجرا و ارزیابی اثربخشی دوره ­های آموزشی

سرفصل ها

کار تیمی و تیم سازی

انواع تیم­های کاری

ارتباط موثر در تیم و مدیریت تعارض

آفت­های کار تیمی و مقابله با آنها

تیم‌سازی و کار تیمی

 • Text Hover

کنترل و ارزیابی عملکرد

 • Text Hover

سرفصل ها

اهمیت کنترل و ارزیابی عملکرد

کاربرد سیستم مدیریت عملکرد

مدل­های ارزیابی عملکرد

شناسایی شاخص­های کلیدی عملکرد

سرفصل ها

حمل و نقل

چالش­ها و ریسک­ها

بیمه­ های حمل و نقل

ترم در قرارداد و پروفرم

مجموعه قوانین اینکوترمز 2020

 • Text Hover

مبانی تجارت بین‌الملل مقدماتی

 • Text Hover

سرفصل ها

آشنایی با ابزار انتقال وجه در تجارت بین ­الملل

نکات خرید و فروش بین ­الملل

نقش بانک ­ها

سرفصل ها

کاربرد ابزار انتقال وجه در تجارت بین­ الملل

نکات خرید و فروش بین ­الملل

کاربرد ساز و کارهای انتقال

کارگاه بررسی نقش بانک در نمونه واقعی

مبانی تجارت بین‌الملل پیشرفته

 • Text Hover

مجموعه مقررات ارزی در حوزه واردات

 • Text Hover

سرفصل ها

قوانین بانک مرکزی در حوزه های:

واردات (ثبت سفارش)

حمل و نقل و بیمه

تخصیص ارز

رفع تعهدات ارزی

سرفصل ها

مجموعه قوانین بانک مرکزی در ثبت سفارش در پورتال بانک مرکزی

بایدها و نبایدهای ثبت سفارش در پورتال بانک مرکزی

ثبت سفارش کالا در پورتال بانک مرکزی

 • Text Hover

دوره پیشرفته مجموعه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تجارت بین‌الملل UCP

 • Text Hover

سرفصل ها

تعاریف

مجموعه قوانین اینکوترمز

مبانی تجارت بین­ الملل

مجموعه مقررات ارزی

تنظیم مقررات بازرگان و بانک

چگونگی تنظیم اسناد اعتباری

شرایط فورس ماژور

logo-samandehi