Your address will show here +12 34 56 78

دوره های آموزشی توسعه فردی

لیست دوره ها

سرفصل ها

مفاهیم رهبری جامع در زندگی و کار

مهارت واقع بینی

مهارت کفایت

مهارت نوآوری

رهبری جامع

  • Text Hover

هدف گذاری و برنامه ریزی

  • Text Hover

سرفصل ها

شناخت عوامل موثر درونی و بیرونی

چشم انداز، ماموریت و ارزش های فردی

اهداف جامع زندگی و کار

اقدامات تحقق اهداف

تحلیل نتایج اقدامات و بهبود آن

سرفصل ها

اهمیت شناخت تیپ شخصیت و مدل رفتار در ارتباط موفق و موثر

معرفی مدل شناخت تیپ شخصیت MBTI

چهار قطب تشکیل دهنده تیپ شخصیت

الگوهای چهار گانه تیپ شخصیت

معرفی مدل DISC

بخش های چهارگانه رفتاری

ویژگی های رفتار و زبان بدن هر گروه

بهبود ارتباط با افراد در هر گروه

بهبود نقاط ضعف رفتاری

ارتباط تیپ های شخصیتی و مدل های رفتاری

از شخصیت تا الگوهای رفتاری MBTI تا DISC

  • Text Hover

کارگاه تدوین رزومه حرفه ای بین المللی

  • Text Hover

سرفصل ها

رزومه تحصیلی و کاری

فرمت نگارش رزومه

نکات ضروری در رزومه بین المللی

طبقه بندی دانش، تجربه و مهارت

اشتراک رزومه در شبکه­ های اجتماعی حرفه ای

سرفصل ها

ارکان ارتباط

عوامل بازدارنده و تسهیل کننده ایجاد و حفظ رابطه موفق و موثر

شناخت مدل رفتار در برقراری و حفظ رابطه موفق و موثر

مدیریت استرس و تعارض در روابط موفق و موثر

کارگاه مهارت های ارتباط موفق

  • Text Hover

مدیریت کسب و کار

  • Text Hover

سرفصل ها

آشنایی با مدل­های تحلیل و توسعه کسب و کار

آنالیز عوامل اختلال و شکست در کسب و کار

مدلسازی کسب و کار

آشنایی با مدیریت بازاریابی

آمیخته های بازاریابی

مدل های کاربردی

بازاریابی دیجیتال

سرفصل ها

آموزش 12 مهارت برای زندگی

تمرین­های آموزش فردی و گروهی

اولویت بندی مهارتی در افراد

هدف گذاری و بهبود مهارت­های لازمه

12 مهارت برای زندگی

  • Text Hover

تربیت مربی

  • Text Hover

سرفصل ها

چالش­ها

ویژگی­های یادگیری

آموزش مدرن

کار گروهی در یادگیری

شرایط دشوار

ابزارهای آموزش

اجرای آموزش اثربخش

logo-samandehi