Your address will show here +12 34 56 78

مقالات آموزشی  هومان آکادمی

مقالات آموزشی هومان آکادمی

Click here to edit.
Click here to edit.
مدیر اجرایی اثربخش
مدیر اجرایی اثربخش باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟
یافته های تحقیقی پیتردراکر حاکی از آن است که مدیران اجرایی بسیار اثر بخش همگی دارای ویژگی‌های برجسته و مشترک به شرح زیر هستند:
- از خود می پرسند که چه کاری باید انجام شود؟
- از خود می پرسند چه کاری برای بنگاه درست است؟
- برنامه های عملیاتی تدوین می کنند.
- مسئولیت تصمیمات را برعهده می گیرند.
- مسئولیت ارتباطات را به عهده می گیرند.
- توجه خود را بر فرصت‌ها و نه بر مشکلات متمرکز می کنند.
- جلسات اثربخش برگزار می کنند.
- به جای "من" به صورت "ما" فکر می کنند و به جای "من" از "ما" سخن می گویند.
پیتر دراکر معتقد است که دو ویژگی نخست به مدیران اجرایی امکان می دهد که دانش مورد نیاز را به ‌دست آورند. چهار ویژگی بعدی به آنها کمک می کند تا این دانش را به عمل اثر بخش تبدیل کنند؛ و دو اقدام آخر موجب می شود که اعضاء کل سازمان احساس کنند در قبال تصمیمات و عملکرد خود پاسخگو هستند.
رهبران بزرگ، رهبران خوب
رهبری چیست؟
رهبری را این‌چنین می توان تعریف کرد. رهبری یادگیری این مهارت است که چگونه از عهده تغییرات سریع برآمد. رهبری مستلزم تعیین جهت است. رهبری مستلزم هم‌سو کردن افراد است. رهبری انگیزه می دهد.
رهبر باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟
چه چیز رهبران بزرگ را از رهبران صرفا خوب جدا می کند؟
دانلین گلمن معتقد است آن چه رهبران بزرگ را از رهبران صرفا خوب جدا می سازد EQ یا همان هوش هیجانی است. ویژگی مرکبی که از 5 مهارت تشکیل شده است؛ مجموعه مهارت‌هایی که به بهترین رهبران این امکان را می‌دهد عملکرد خود و پیروانشان را به حداکثر برسانند. تحقیقات نشان می‌دهد، زمانی که مدیر ارشد یک سازمان به قابلیت هوش هیجانی دست یافت درآمد سالانه بخش‌های مختلف سازمان به میزان 20 درصد از میزان تارگت مالی سالانه‌ی پیش بینی شده پیشی گرفته است.
مهارت‌های هوش هیجانی عبارت اند از :
1- خودآگاهی- شناخت نقاط قوت ، ضعف، محرک ها، ارزش های فردی و تاثیر آن ها بر دیگران
2- خود تنظیمی- کنترل یا تغییر جهت انگیزه ها و خلقیات مخل خود
3- انگیزش – شوق دستیابی موفقیت به خاطر خود موفقیت
4- همدلی – درک شخصیت احساسی افراد دیگر
هوش هیجانی خود را تقویت کنید.
با ممارست در دریافت بازخورد از دیگران مهارت های ویژه هوش هیجانی خود را تقویت کنید.
اگر از دیگران شنیدید که فاقد همدلی هستید، بویژه توانایی گوش دادن ندارید، از یک مربی یا فرد مورد قبول و اطمینان بخواهید هرگاه مهارت ضعیفی در گوش دادن از شما دید به شما خاطر نشان کند. با تمرین و استمرار در گوش دادن مهارت گوش دادن فعالانه و همدلی با دیگران را در خود تقویت کنید.
هوش هیجانی آموختنی و اکتسابی است.
کتاب‌هایی برای رهبری
بخشی از مهارت های ضروری رهبران، اکتسابی و قابل یادگیری است. با توجه به اهمیت زمان برای رهبران و مدیران ارشد و همچنین و محدودیت های دسترسی به منابع علمی، یافتن منابع آموزشی معتبر مرتبط با مهارت های رهبری به یکی از چالش ها تبدیل گردیده است. بدین منظور آکادمی هومان در این مقاله به معرفی چند کتاب معتبر مرتبط با حوزه رهبری می پردازد.
چی بخونم؟
-The 5 Levels of Leadership: Proven Steps to Maximize Your Potential John C. Maxwell
-Leadership Brian Tracy
-The 8 Dimensions of Leadership: DiSC Strategies for Becoming a Better Leader Jeffrey Sugerma, Mark Scullard
-The Leadership Challenge Sixth Edition: How to Make Extraordinary James M. Kouzes, Barry Posner
logo-samandehi