Your address will show here +12 34 56 78
مقالات

بخشی از مهارت های ضروری رهبران، اکتسابی و قابل یادگیری است. با توجه به اهمیت زمان برای رهبران و مدیران ارشد و همچنین و محدودیت های دسترسی به منابع علمی، یافتن منابع آموزشی معتبر مرتبط با مهارت های رهبری به یکی از چالش ها تبدیل گردیده است. بدین منظور آکادمی هومان در این مقاله به معرفی چند کتاب معتبر مرتبط با حوزه رهبری می پردازد.

چی بخونم؟

 

۰

logo-samandehi