Your address will show here +12 34 56 78

دوره های آموزشی برای مدیران عملیاتی

لیست دوره ها

سرفصل ها

آشنایی با استراتژی­ های عملیاتی

پنج گام مدیریت استراتژیک برای مدیران عملیاتی

استراتژی­ های اجرایی

تحلیل عوامل موثر بر استراتژی­ های اجرایی

برنامه ­ریزی و اجرای استراتژی­ ها

استراتژی های عملیاتی

 • Text Hover

بازاریابی عملیاتی

 • Text Hover

سرفصل ها

تاکتیک­ های بازاریابی

کاربردهای آمیخته ­های بازاریابی از P4 تا P15

بازاریابی از استراتژی تا تاکتیک برای تبلیغات و فروش

بررسی نمونه ­های واقعی

بازاریابی دیجیتال

برندینگ در اجرا

سرفصل ها

تحقیق و توسعه در سازمان

مدیریت فناوری در تحقیق و توسعه

خلاقیت و نوآوری

مدیریت پروژه در تحقیق و توسعه

امکان سنجی تحقیقات و عملیاتی سازی

توسعه محصول جدید و تجاری سازی ایده

تحقیق و توسعه

 • Text Hover

کارگاه عملیاتی سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار BCMS

 • Text Hover

سرفصل ها

شناخت الزامات سیستم مدیریت تداوم کسب و کار

نحوه شناخت عوامل اختلال در تداوم کسب و کار

اجرای فرآیند ارزیابی ریسک اختلال و اقدامات کنترلی

واکنش در شرایط اضطراری، از سناریو تا عمل

تهیه گزارش تحلیلی عملکرد

سرفصل ها

معرفی چرخه حیات محصول و پروژه

حوزه ­های دانشی 10 گانه مدیریت پروژه

گروه فرآیندی آغازین

گروه فرآیندی طرح ریزی

گروه فرآیندی اجرایی

گروه فرآیندی نظارت و کنترل

گروه فرآیندی اختتامی

کارگاه پیاده سازی فرآیندها بر روی یک پروژه واقعی

سیستم مدیریت پروژه

 • Text Hover

مدیریت منابع انسانی

 • Text Hover

سرفصل ها

شرح وظایف، مسئولیت و اختیارات

آموزش حین کار و توانمندسازی افراد

مشارکت و پیشنهادات

ارزیابی عملکرد

سرفصل ها

آشنایی با تغییرات ویرایش جدید

آشنایی با الزامات استاندارد

شناخت سازمان و تحلیل عوامل موثر

خط مشی و اهداف

رویکرد ارزیابی ریسک و فرصت

روش­های اجرایی و دستورالعمل­های کاری

کار گروهی تحلیلی

کسب مهارت مستندسازی

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

 • Text Hover

سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی ( HSEE-MS,ISO 45001:2018,ISO 14001:2015,ISO 50001:2015 )

 • Text Hover

سرفصل ها

آشنایی با کاربرد استانداردها

آشنایی با الزامات استانداردها

شناخت سازمان و تحلیل عوامل موثر و ذینفعان

خط مشی و اهداف

رویکرد ارزیابی ریسک

روش­های اجرایی و دستورالعمل­های کاری

کار گروهی تحلیلی

کسب مهارت مستندسازی

سرفصل ها

آشنایی با الزامات استاندارد

مدل سیستم مدیریت

تهدیدهای امنیت اطلاعات

ایمن سازی

کار گروهی تحلیلی

کسب مهارت مستندسازی

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001:2013

 • Text Hover

سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ISO 20000-1:2011

 • Text Hover

سرفصل ها

آشنایی با الزامات استاندارد

مدل سیستم  مدیریت

بخش­های کلیدی استاندارد

کار گروهی تحلیلی

کسب مهارت مستندسازی

سرفصل ها

مدیریت ارتباط با مشتری

ضرورت و نیازها

ابزار کشف نیازها و انتظارات مشتریان

کدها و قوانین رفتار با مشتری ISO 10001:2018

رسیدگی به شکایات ISO 10002:2018

سنجش رضایت مشتری ISO 10004:2018

تحلیل رضایت، سکوت و ریزش مشتری

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

 • Text Hover

logo-samandehi